Urológovia v Banskobystrickom kraji

Zoznam urológov podľa obcí v Banskobystrickom kraji

Prosím vyberte si váš kraj, v ktorom sa nachádza obec hľadanej urológie. Môžete tiež zobraziť prehľadnejší zoznam urológovv ktorom nájdete jednotlivé ambulancie zoradené iba podľa okresov.

erexan - banner

 


Obec

Okres

Odkaz na profil urológie

Badín Banská Bystrica Kontakt na urológiu Badín
Baláže Banská Bystrica Urologická ambulancia Baláže kontakt
Banská bystrica Banská Bystrica Urolória Bamská bystrica kontakt
Bečov Banská Bystrica Urolória Bečov kontakt
Brusno Banská Bystrica Kontakt na urológiu Brusno
Brusno - kúpele Banská Bystrica Urologická ambulancia Brusno - kúpele kontakt
Čačín Banská Bystrica Urolória Čačín kontakt
Čerín Banská Bystrica Kontakt na urológiu Čerín
Dolná Mičiná Banská Bystrica Urologická ambulancia Dolná Mičiná kontakt
Dolná Môlča Banská Bystrica Urolória Dolná Môlča kontakt
Dolný Harmanec Banská Bystrica Kontakt na urológiu Dolný Harmanec
Dolný Jelenec Banská Bystrica Urologická ambulancia Dolný Jelenec kontakt
Donovaly Banská Bystrica Urolória Donovaly kontakt
Dúbravica Banská Bystrica Kontakt na urológiu Dúbravica
Harmanec Banská Bystrica Urologická ambulancia Harmanec kontakt
Hiadeľ Banská Bystrica Urolória Hiadeľ kontakt
Horná Mičiná Banská Bystrica Kontakt na urológiu Horná Mičiná
Horná Môlča Banská Bystrica Urologická ambulancia Horná Môlča kontakt
Horné Pršany Banská Bystrica Urolória Horné Pršany kontakt
Horný Jelenec Banská Bystrica Kontakt na urológiu Horný Jelenec
Hrochoť Banská Bystrica Urologická ambulancia Hrochoť kontakt
Hronsek Banská Bystrica Urolória Hronsek kontakt
Iliaš Banská Bystrica Kontakt na urológiu Iliaš
Jabriková Banská Bystrica Urologická ambulancia Jabriková kontakt
Jakub Banská Bystrica Urolória Jakub kontakt
Jergaly Banská Bystrica Kontakt na urológiu Jergaly
Kordíky Banská Bystrica Urologická ambulancia Kordíky kontakt
Kostiviarska Banská Bystrica Urolória Kostiviarska kontakt
Králiky Banská Bystrica Kontakt na urológiu Králiky
Kráľová Banská Bystrica Urologická ambulancia Kráľová kontakt
Kremnička Banská Bystrica Urolória Kremnička kontakt
Kynceľová Banská Bystrica Kontakt na urológiu Kynceľová
Ľubietová Banská Bystrica Urologická ambulancia Ľubietová kontakt
Lučatín Banská Bystrica Urolória Lučatín kontakt
Majer Banská Bystrica Kontakt na urológiu Majer
Malachov Banská Bystrica Urologická ambulancia Malachov kontakt
Medzibrod Banská Bystrica Urolória Medzibrod kontakt
Moštenica Banská Bystrica Kontakt na urológiu Moštenica
Motyčky Banská Bystrica Urologická ambulancia Motyčky kontakt
Môlča Banská Bystrica Urolória Môlča kontakt
Nemce Banská Bystrica Kontakt na urológiu Nemce
Ondrej nad Hronom Banská Bystrica Urologická ambulancia Ondrej nad Hronom kontakt
Oravce Banská Bystrica Urolória Oravce kontakt
Podkonice Banská Bystrica Kontakt na urológiu Podkonice
Podlavice Banská Bystrica Urologická ambulancia Podlavice kontakt
Pohronský Bukovec Banská Bystrica Urolória Pohronský Bukovec kontakt
Polkanová (č.d.1,2,3) Banská Bystrica Urologická ambulancia Polkanová (č.d.1,2,3) kontakt
Polkanová (ostatné čísla) Banská Bystrica Kontakt na urológiu Polkanová (ostatné čísla)
Ponická Huta Banská Bystrica Urolória Ponická Huta kontakt
Ponická Lehôtka Banská Bystrica Kontakt na urológiu Ponická Lehôtka
Poniky Banská Bystrica Urologická ambulancia Poniky kontakt
Povrazník Banská Bystrica Urolória Povrazník kontakt
Priechod Banská Bystrica Kontakt na urológiu Priechod
Prostredná Môlča Banská Bystrica Urologická ambulancia Prostredná Môlča kontakt
Radvaň Banská Bystrica Urolória Radvaň kontakt
Rakytovce Banská Bystrica Kontakt na urológiu Rakytovce
Riečka, ostatné ulice Banská Bystrica Urolória Riečka, ostatné ulice kontakt
Riečka, ulica Nevoľné Banská Bystrica Urologická ambulancia Riečka, ulica Nevoľné kontakt
Rudlová Banská Bystrica Kontakt na urológiu Rudlová
Sásová Banská Bystrica Urologická ambulancia Sásová kontakt
Sebedín Banská Bystrica Urolória Sebedín kontakt
Sebedín - Bečov Banská Bystrica Kontakt na urológiu Sebedín - Bečov
Selce Banská Bystrica Urologická ambulancia Selce kontakt
Senica Banská Bystrica Urolória Senica kontakt
Skubín Banská Bystrica Kontakt na urológiu Skubín
Slovenská Ľupča Banská Bystrica Urologická ambulancia Slovenská Ľupča kontakt
Staré Hory Banská Bystrica Urolória Staré Hory kontakt
Strelníky Banská Bystrica Kontakt na urológiu Strelníky
Šalková Banská Bystrica Urologická ambulancia Šalková kontakt
Špania Dolina Banská Bystrica Urolória Špania Dolina kontakt
Štiavnička Banská Bystrica Kontakt na urológiu Štiavnička
Štubne Banská Bystrica Urologická ambulancia Štubne kontakt
Tajov Banská Bystrica Urolória Tajov kontakt
Turecká Banská Bystrica Kontakt na urológiu Turecká
Uľanka Banská Bystrica Urologická ambulancia Uľanka kontakt
Valentová Banská Bystrica Urolória Valentová kontakt
Vlkanová Banská Bystrica Kontakt na urológiu Vlkanová
Banská Štiavnica Banska Stiavnica Urologická ambulancia Banská Štiavnica kontakt
Baďan Banská Štiavnica Urologická ambulancia Baďan kontakt
Banky Banská Štiavnica Urolória Banky kontakt
Banská Belá Banská Štiavnica Kontakt na urológiu Banská Belá
Banský Studenec Banská Štiavnica Urologická ambulancia Banský Studenec kontakt
Beluj Banská Štiavnica Urolória Beluj kontakt
Dekýš Banská Štiavnica Kontakt na urológiu Dekýš
Ilija Banská Štiavnica Urologická ambulancia Ilija kontakt
Klastava Banská Štiavnica Urolória Klastava kontakt
Kozelník Banská Štiavnica Kontakt na urológiu Kozelník
Kysihýbel Banská Štiavnica Urologická ambulancia Kysihýbel kontakt
Močiar Banská Štiavnica Urolória Močiar kontakt
Počúvadlianske Jazero Banská Štiavnica Kontakt na urológiu Počúvadlianske Jazero
Počúvadlo Banská Štiavnica Urologická ambulancia Počúvadlo kontakt
Podhorie Banská Štiavnica Urolória Podhorie kontakt
Prenčov Banská Štiavnica Kontakt na urológiu Prenčov
Rychňava Banská Štiavnica Urologická ambulancia Rychňava kontakt
Sitnianska Banská Štiavnica Urolória Sitnianska kontakt
Svätý Anton Banská Štiavnica Kontakt na urológiu Svätý Anton
Štefultov Banská Štiavnica Urologická ambulancia Štefultov kontakt
Štiavnické Bane Banská Štiavnica Urolória Štiavnické Bane kontakt
Teplá Banská Štiavnica Kontakt na urológiu Teplá
Vysoká Banská Štiavnica Urologická ambulancia Vysoká kontakt
Žakýl Banská Štiavnica Urolória Žakýl kontakt
Bacúch Brezno Kontakt na urológiu Bacúch
Beňuš Brezno Urologická ambulancia Beňuš kontakt
Biele Vody Brezno Urolória Biele Vody kontakt
Braväcovo Brezno Kontakt na urológiu Braväcovo
Brezno Brezno Urolória Brezno kontakt
Bruchačka Brezno Urologická ambulancia Bruchačka kontakt
Bujakovo Brezno Urolória Bujakovo kontakt
Bystrá Brezno Kontakt na urológiu Bystrá
Červená Skala Brezno Urologická ambulancia Červená Skala kontakt
Čierny Balog Brezno Urolória Čierny Balog kontakt
Dobroč Brezno Kontakt na urológiu Dobroč
Dolná Lehota Brezno Urologická ambulancia Dolná Lehota kontakt
Drábsko Brezno Urolória Drábsko kontakt
Dubová Brezno Kontakt na urológiu Dubová
Fajtov Brezno Urologická ambulancia Fajtov kontakt
Filipovo Brezno Urolória Filipovo kontakt
Gašparovo Brezno Kontakt na urológiu Gašparovo
Hámor Brezno Urologická ambulancia Hámor kontakt
Heľpa Brezno Urolória Heľpa kontakt
Horná Lehota Brezno Kontakt na urológiu Horná Lehota
Hronec Brezno Urologická ambulancia Hronec kontakt
Chvatimech Brezno Urolória Chvatimech kontakt
Jánošovka Brezno Kontakt na urológiu Jánošovka
Jarabá Brezno Urologická ambulancia Jarabá kontakt
Jasenie Brezno Urolória Jasenie kontakt
Javorina Brezno Kontakt na urológiu Javorina
Komov Brezno Urologická ambulancia Komov kontakt
Krám Brezno Urolória Krám kontakt
Kysuca Brezno Kontakt na urológiu Kysuca
Lom nad Rimavicou Brezno Urologická ambulancia Lom nad Rimavicou kontakt
Lopej Brezno Urolória Lopej kontakt
Mazorníkovo Brezno Kontakt na urológiu Mazorníkovo
Medveďovo Brezno Urologická ambulancia Medveďovo kontakt
Michalová Brezno Urolória Michalová kontakt
Mýto pod Ďumbierom Brezno Kontakt na urológiu Mýto pod Ďumbierom
Nemecká Brezno Urologická ambulancia Nemecká kontakt
Nová Maša Brezno Urolória Nová Maša kontakt
Osrblie Brezno Kontakt na urológiu Osrblie
Piesok Brezno Urologická ambulancia Piesok kontakt
Podbrezová Brezno Urolória Podbrezová kontakt
Podholie Brezno Kontakt na urológiu Podholie
Pohorelá Brezno Urologická ambulancia Pohorelá kontakt
Pohorelská Maša Brezno Urolória Pohorelská Maša kontakt
Pohronská Polhora Brezno Kontakt na urológiu Pohronská Polhora
Polomka Brezno Urologická ambulancia Polomka kontakt
Pôbišovo Brezno Urolória Pôbišovo kontakt
Predajná Brezno Kontakt na urológiu Predajná
Predné Halny Brezno Urologická ambulancia Predné Halny kontakt
Pusté Brezno Urolória Pusté kontakt
Ráztoka Brezno Kontakt na urológiu Ráztoka
Sihla Brezno Urologická ambulancia Sihla kontakt
Skalica Brezno Urolória Skalica kontakt
Šumiac Brezno Kontakt na urológiu Šumiac
Švábolka Brezno Urologická ambulancia Švábolka kontakt
Telgárt Brezno Urolória Telgárt kontakt
Vajsková Brezno Kontakt na urológiu Vajsková
Valaská Brezno Urologická ambulancia Valaská kontakt
Vaľkovňa Brezno Urolória Vaľkovňa kontakt
Vrchslatina Brezno Kontakt na urológiu Vrchslatina
Vydrovo Brezno Urologická ambulancia Vydrovo kontakt
Zadné Halny Brezno Urolória Zadné Halny kontakt
Zámostie Brezno Kontakt na urológiu Zámostie
Závadka nad Hronom Brezno Urologická ambulancia Závadka nad Hronom kontakt
Zlatno Brezno Urolória Zlatno kontakt
Bratkovica Detva Kontakt na urológiu Bratkovica
Bukovinka Detva Urologická ambulancia Bukovinka kontakt
Čechánky Detva Urolória Čechánky kontakt
Detva Detva Kontakt na urológiu Detva
Detva - sídlisko Detva Kontakt na urológiu Detva - sídlisko
Detvianska Huta Detva Urologická ambulancia Detvianska Huta kontakt
Dolná Bzová Detva Urolória Dolná Bzová kontakt
Dolný Tisovník Detva Kontakt na urológiu Dolný Tisovník
Dúbravy Detva Urologická ambulancia Dúbravy kontakt
Horná Hriňová Detva Urolória Horná Hriňová kontakt
Horný Tisovník Detva Kontakt na urológiu Horný Tisovník
Hriňová Detva Urologická ambulancia Hriňová kontakt
Ivanišovo Detva Urolória Ivanišovo kontakt
Iviny Detva Kontakt na urológiu Iviny
Jasenovo Detva Urologická ambulancia Jasenovo kontakt
Jašov Vrch Detva Urolória Jašov Vrch kontakt
Kalinka Detva Kontakt na urológiu Kalinka
Klokoč Detva Urologická ambulancia Klokoč kontakt
Komárno Detva Urolória Komárno kontakt
Korytárky Detva Kontakt na urológiu Korytárky
Kostolná Detva Urologická ambulancia Kostolná kontakt
Kriváň Detva Urolória Kriváň kontakt
Krivec I Detva Kontakt na urológiu Krivec I
Krivec II Detva Urologická ambulancia Krivec II kontakt
Krné Detva Urolória Krné kontakt
Látky Detva Kontakt na urológiu Látky
Mangútovo Detva Urologická ambulancia Mangútovo kontakt
Mláky Detva Urolória Mláky kontakt
Nový Svet Detva Kontakt na urológiu Nový Svet
Paseky Detva Urologická ambulancia Paseky kontakt
Piešť I Detva Urolória Piešť I kontakt
Piešť II Detva Kontakt na urológiu Piešť II
Podkriváň Detva Urologická ambulancia Podkriváň kontakt
Polianky Detva Urolória Polianky kontakt
Pstruša Detva Kontakt na urológiu Pstruša
Skliarovo Detva Urologická ambulancia Skliarovo kontakt
Slanec Detva Urolória Slanec kontakt
Slatinské Lazy Detva Kontakt na urológiu Slatinské Lazy
Sliačska Podpoľana Detva Urologická ambulancia Sliačska Podpoľana kontakt
Snohy Detva Urolória Snohy kontakt
Stará Huta Detva Kontakt na urológiu Stará Huta
Stožok Detva Urologická ambulancia Stožok kontakt
Štoliansko Detva Urolória Štoliansko kontakt
Vígľaš Detva Kontakt na urológiu Vígľaš
Vígľašská Huta Detva Urologická ambulancia Vígľašská Huta kontakt
Vrchdobroč Detva Urolória Vrchdobroč kontakt
Zapriechody Detva Kontakt na urológiu Zapriechody
Zubria Detva Urologická ambulancia Zubria kontakt
Žabica Detva Urolória Žabica kontakt
Želobudza Detva Kontakt na urológiu Želobudza
Báčovce Krupina Urologická ambulancia Báčovce kontakt
Bzovík Krupina Urolória Bzovík kontakt
Cerovo Krupina Kontakt na urológiu Cerovo
Čabradský Vrbovok Krupina Urologická ambulancia Čabradský Vrbovok kontakt
Čekovce Krupina Urolória Čekovce kontakt
Devičie Krupina Kontakt na urológiu Devičie
Dolné Mladonice Krupina Urologická ambulancia Dolné Mladonice kontakt
Dolné Rykynčice Krupina Urolória Dolné Rykynčice kontakt
Dolný Badín Krupina Kontakt na urológiu Dolný Badín
Dolný Jalšovík Krupina Urologická ambulancia Dolný Jalšovík kontakt
Domaníky Krupina Urolória Domaníky kontakt
Drážovce Krupina Kontakt na urológiu Drážovce
Drienovo Krupina Urologická ambulancia Drienovo kontakt
Dudince Krupina Urolória Dudince kontakt
Duchenec Krupina Kontakt na urológiu Duchenec
Dvorníky Krupina Urologická ambulancia Dvorníky kontakt
Hontianske Moravce Krupina Urolória Hontianske Moravce kontakt
Hontianske Nemce Krupina Kontakt na urológiu Hontianske Nemce
Hontianske Tesáre Krupina Urologická ambulancia Hontianske Tesáre kontakt
Horné Mladonice Krupina Urolória Horné Mladonice kontakt
Horné Rykynčice Krupina Kontakt na urológiu Horné Rykynčice
Horný Badín Krupina Urologická ambulancia Horný Badín kontakt
Horný Jalšovík Krupina Urolória Horný Jalšovík kontakt
Jalšovík Krupina Kontakt na urológiu Jalšovík
Kostolné Moravce Krupina Urologická ambulancia Kostolné Moravce kontakt
Kozí Vrbovok Krupina Urolória Kozí Vrbovok kontakt
Kráľovce Krupina Kontakt na urológiu Kráľovce
Kráľovce - Krnišov Krupina Urologická ambulancia Kráľovce - Krnišov kontakt
Krnišov Krupina Urolória Krnišov kontakt
Krupina Krupina Urologická ambulancia Krupina kontakt
Lackov Krupina Kontakt na urológiu Lackov
Ladzany Krupina Urologická ambulancia Ladzany kontakt
Lišov Krupina Urolória Lišov kontakt
Litava Krupina Kontakt na urológiu Litava
Medovarce Krupina Urologická ambulancia Medovarce kontakt
Merovce Krupina Urolória Merovce kontakt
Opatové Moravce Krupina Kontakt na urológiu Opatové Moravce
Rakovec Krupina Urologická ambulancia Rakovec kontakt
Rykynčice Krupina Urolória Rykynčice kontakt
Sebechleby Krupina Kontakt na urológiu Sebechleby
Selce Krupina Urologická ambulancia Selce kontakt
Senohrad Krupina Urolória Senohrad kontakt
Sitnianska Lehôtka Krupina Kontakt na urológiu Sitnianska Lehôtka
Sudince Krupina Urologická ambulancia Sudince kontakt
Súdovce Krupina Urolória Súdovce kontakt
Šipice Krupina Kontakt na urológiu Šipice
Terany Krupina Urologická ambulancia Terany kontakt
Trpín Krupina Urolória Trpín kontakt
Uňatín Krupina Kontakt na urológiu Uňatín
Zemiansky Vrbovok Krupina Urologická ambulancia Zemiansky Vrbovok kontakt
Žibritov Krupina Urolória Žibritov kontakt
Lučenec Lucenec Urolória Lučenec kontakt
Ábelová Lučenec Kontakt na urológiu Ábelová
Belina Lučenec Urologická ambulancia Belina kontakt
Biskupice Lučenec Urolória Biskupice kontakt
Boľkovce Lučenec Kontakt na urológiu Boľkovce
Brestina Lučenec Urologická ambulancia Brestina kontakt
Budiná Lučenec Urolória Budiná kontakt
Bulhary Lučenec Kontakt na urológiu Bulhary
Buzitka Lučenec Urologická ambulancia Buzitka kontakt
Čakanovce Lučenec Urolória Čakanovce kontakt
Čamovce Lučenec Kontakt na urológiu Čamovce
Diel Lučenec Urologická ambulancia Diel kontakt
Divín Lučenec Urolória Divín kontakt
Divínske Lazy Lučenec Kontakt na urológiu Divínske Lazy
Dobroč Lučenec Urologická ambulancia Dobroč kontakt
Dora Lučenec Urolória Dora kontakt
Fiľakovo Lučenec Kontakt na urológiu Fiľakovo
Fiľakovské Kľačany Lučenec Urologická ambulancia Fiľakovské Kľačany kontakt
Fiľakovské Kováče Lučenec Urolória Fiľakovské Kováče kontakt
Gregorova Vieska Lučenec Kontakt na urológiu Gregorova Vieska
Halič Lučenec Urologická ambulancia Halič kontakt
Herman Lučenec Urolória Herman kontakt
Holiša Lučenec Kontakt na urológiu Holiša
Ipeľka Lučenec Urologická ambulancia Ipeľka kontakt
Jelšovec Lučenec Urolória Jelšovec kontakt
Kalonda Lučenec Kontakt na urológiu Kalonda
Kotmanová Lučenec Urologická ambulancia Kotmanová kontakt
Krásna Lučenec Urolória Krásna kontakt
Kurtáň Lučenec Kontakt na urológiu Kurtáň
Lehôtka Lučenec Urologická ambulancia Lehôtka kontakt
Lentvora Lučenec Urolória Lentvora kontakt
Lipovany Lučenec Kontakt na urológiu Lipovany
Lovinobaňa Lučenec Urologická ambulancia Lovinobaňa kontakt
Ľuboreč Lučenec Urolória Ľuboreč kontakt
Lupoč Lučenec Kontakt na urológiu Lupoč
Madačka Lučenec Urologická ambulancia Madačka kontakt
Malá Dolina Lučenec Urolória Malá Dolina kontakt
Malá Ves Lučenec Kontakt na urológiu Malá Ves
Mašková Lučenec Urologická ambulancia Mašková kontakt
Mikušovce Lučenec Urolória Mikušovce kontakt
Mučín Lučenec Kontakt na urológiu Mučín
Muľka Lučenec Urologická ambulancia Muľka kontakt
Mýtna Lučenec Urolória Mýtna kontakt
Nedelište Lučenec Kontakt na urológiu Nedelište
Nitra nad Ipľom Lučenec Urologická ambulancia Nitra nad Ipľom kontakt
Nové Hony Lučenec Urolória Nové Hony kontakt
Nový Sad Lučenec Kontakt na urológiu Nový Sad
Obručná Lučenec Urologická ambulancia Obručná kontakt
Opatová Lučenec Urolória Opatová kontakt
Panické Dravce Lučenec Kontakt na urológiu Panické Dravce
Píla Lučenec Urologická ambulancia Píla kontakt
Pinciná Lučenec Urolória Pinciná kontakt
Pleš Lučenec Kontakt na urológiu Pleš
Podrečany Lučenec Urologická ambulancia Podrečany kontakt
Polichno Lučenec Urolória Polichno kontakt
Praha Lučenec Kontakt na urológiu Praha
Prša Lučenec Urologická ambulancia Prša kontakt
Radzovce Lučenec Urolória Radzovce kontakt
Rapovce Lučenec Kontakt na urológiu Rapovce
Ratka Lučenec Urologická ambulancia Ratka kontakt
Ružiná Lučenec Urolória Ružiná kontakt
Stará Halič Lučenec Kontakt na urológiu Stará Halič
Šára Lučenec Urologická ambulancia Šára kontakt
Šávoľ Lučenec Urolória Šávoľ kontakt
Šiatorská Bukovinka Lučenec Kontakt na urológiu Šiatorská Bukovinka
Šíd Lučenec Urologická ambulancia Šíd kontakt
Šurice Lučenec Urolória Šurice kontakt
Točnica Lučenec Kontakt na urológiu Točnica
Tomášovce Lučenec Urologická ambulancia Tomášovce kontakt
Trebeľovce Lučenec Urolória Trebeľovce kontakt
Trenč Lučenec Kontakt na urológiu Trenč
Tuhár Lučenec Urologická ambulancia Tuhár kontakt
Uderiná Lučenec Urolória Uderiná kontakt
Veľká Dolina Lučenec Kontakt na urológiu Veľká Dolina
Veľká nad Ipľom Lučenec Urologická ambulancia Veľká nad Ipľom kontakt
Veľké Dálovce Lučenec Urolória Veľké Dálovce kontakt
Veľké Dravce Lučenec Kontakt na urológiu Veľké Dravce
Vidiná Lučenec Urologická ambulancia Vidiná kontakt
Poltár Poltar Kontakt na urológiu Poltár
Breznička Poltár Urolória Breznička kontakt
Bystrička Poltár Kontakt na urológiu Bystrička
Cinobaňa Poltár Urologická ambulancia Cinobaňa kontakt
Červeň Poltár Urolória Červeň kontakt
České Brezovo Poltár Kontakt na urológiu České Brezovo
Dobrý Potok Poltár Urologická ambulancia Dobrý Potok kontakt
Ďubákovo Poltár Urolória Ďubákovo kontakt
Hájiky - Maky Poltár Kontakt na urológiu Hájiky - Maky
Hrabovo Poltár Urologická ambulancia Hrabovo kontakt
Hradište Poltár Urolória Hradište kontakt
Hrnčiarky Poltár Kontakt na urológiu Hrnčiarky
Hrnčiarska Ves Poltár Urologická ambulancia Hrnčiarska Ves kontakt
Hrnčiarske Zalužany Poltár Urolória Hrnčiarske Zalužany kontakt
Chladná Studňa Poltár Kontakt na urológiu Chladná Studňa
Ipeľ Poltár Urologická ambulancia Ipeľ kontakt
Kalinovo Poltár Urolória Kalinovo kontakt
Katarínska Huta Poltár Kontakt na urológiu Katarínska Huta
Kokava nad Rimavicou Poltár Urologická ambulancia Kokava nad Rimavicou kontakt
Krná Poltár Urolória Krná kontakt
Ľubienka Poltár Kontakt na urológiu Ľubienka
Málinec Poltár Urologická ambulancia Málinec kontakt
Maša Poltár Urolória Maša kontakt
Maštinec Poltár Kontakt na urológiu Maštinec
Mládzovo Poltár Urologická ambulancia Mládzovo kontakt
Ozdín Poltár Urolória Ozdín kontakt
Petrovec Poltár Kontakt na urológiu Petrovec
Pondelok Poltár Urologická ambulancia Pondelok kontakt
Prievrana Poltár Urolória Prievrana kontakt
Rovňany Poltár Kontakt na urológiu Rovňany
Ružová Osada Poltár Urologická ambulancia Ružová Osada kontakt
Salajka Poltár Urolória Salajka kontakt
Selce Poltár Kontakt na urológiu Selce
Slaná Lehota Poltár Urologická ambulancia Slaná Lehota kontakt
Sušany Poltár Urolória Sušany kontakt
Šoltýska Poltár Kontakt na urológiu Šoltýska
Turíčky Poltár Urologická ambulancia Turíčky kontakt
Uhorské Poltár Urolória Uhorské kontakt
Utekáč Poltár Kontakt na urológiu Utekáč
Vaľkovo Poltár Urologická ambulancia Vaľkovo kontakt
Veľká Suchá Poltár Urolória Veľká Suchá kontakt
Veľká Ves Poltár Kontakt na urológiu Veľká Ves
Vlčovo Poltár Urologická ambulancia Vlčovo kontakt
Zelené Poltár Urolória Zelené kontakt
Zlatno Poltár Kontakt na urológiu Zlatno
Žihľava Poltár Urologická ambulancia Žihľava kontakt
Revúca Revuca Urologická ambulancia Revúca kontakt
Behynce Revúca Urolória Behynce kontakt
Brusník Revúca Kontakt na urológiu Brusník
Červeňany Revúca Urologická ambulancia Červeňany kontakt
Držkovce Revúca Urolória Držkovce kontakt
Filier Revúca Kontakt na urológiu Filier
Gemer Revúca Urologická ambulancia Gemer kontakt
Gemerská Ves Revúca Urolória Gemerská Ves kontakt
Gemerské Teplice Revúca Kontakt na urológiu Gemerské Teplice
Gemerský Milhosť Revúca Urologická ambulancia Gemerský Milhosť kontakt
Gemerský Sad Revúca Urolória Gemerský Sad kontakt
Gregorovce Revúca Kontakt na urológiu Gregorovce
Hrlica Revúca Urologická ambulancia Hrlica kontakt
Hucín Revúca Urolória Hucín kontakt
Chvalová Revúca Kontakt na urológiu Chvalová
Chyžné Revúca Urologická ambulancia Chyžné kontakt
Jelšava Revúca Urolória Jelšava kontakt
Jelšavská Teplica Revúca Kontakt na urológiu Jelšavská Teplica
Kameňany Revúca Urologická ambulancia Kameňany kontakt
Kopráš Revúca Urolória Kopráš kontakt
Králik Revúca Kontakt na urológiu Králik
Leváre Revúca Urologická ambulancia Leváre kontakt
Levkuška Revúca Urolória Levkuška kontakt
Licince Revúca Kontakt na urológiu Licince
Lubeník Revúca Urologická ambulancia Lubeník kontakt
Magnezitovce Revúca Urolória Magnezitovce kontakt
Mikolčany Revúca Kontakt na urológiu Mikolčany
Mníšany Revúca Urologická ambulancia Mníšany kontakt
Mokrá Lúka Revúca Urolória Mokrá Lúka kontakt
Muráň Revúca Kontakt na urológiu Muráň
Muránska Dlhá Lúka Revúca Urologická ambulancia Muránska Dlhá Lúka kontakt
Muránska Huta Revúca Urolória Muránska Huta kontakt
Muránska Lehota Revúca Kontakt na urológiu Muránska Lehota
Muránska Zdychava Revúca Urologická ambulancia Muránska Zdychava kontakt
Nandraž Revúca Urolória Nandraž kontakt
Nováčany Revúca Kontakt na urológiu Nováčany
Otročok Revúca Urologická ambulancia Otročok kontakt
Ploské Revúca Urolória Ploské kontakt
Polina Revúca Kontakt na urológiu Polina
Predná Hora Revúca Urologická ambulancia Predná Hora kontakt
Prihradzany Revúca Urolória Prihradzany kontakt
Rákoš Revúca Kontakt na urológiu Rákoš
Rákošská Baňa Revúca Urologická ambulancia Rákošská Baňa kontakt
Rašice Revúca Urolória Rašice kontakt
Ratková Revúca Kontakt na urológiu Ratková
Ratkovské Bystré Revúca Urologická ambulancia Ratkovské Bystré kontakt
Repištia Revúca Urolória Repištia kontakt
Revúcka Lehota Revúca Kontakt na urológiu Revúcka Lehota
Revúčka Revúca Urologická ambulancia Revúčka kontakt
Rybník Revúca Urolória Rybník kontakt
Sása Revúca Kontakt na urológiu Sása
Sirk Revúca Urologická ambulancia Sirk kontakt
Skerešovo Revúca Urolória Skerešovo kontakt
Starňa Revúca Kontakt na urológiu Starňa
Šankovce Revúca Urologická ambulancia Šankovce kontakt
Šivetice Revúca Urolória Šivetice kontakt
Tornaľa Revúca Kontakt na urológiu Tornaľa
Turčok Revúca Urologická ambulancia Turčok kontakt
Višňové Revúca Urolória Višňové kontakt
Železník Revúca Kontakt na urológiu Železník
Žiar Revúca Urologická ambulancia Žiar kontakt
Rimavská Sobota Rimavska Sobota Urolória Rimavská Sobota kontakt
Abovce Rimavská Sobota Urolória Abovce kontakt
Babinec Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Babinec
Bakta Rimavská Sobota Urologická ambulancia Bakta kontakt
Barca Rimavská Sobota Urolória Barca kontakt
Bátka Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Bátka
Belín Rimavská Sobota Urologická ambulancia Belín kontakt
Blhovce Rimavská Sobota Urolória Blhovce kontakt
Bottovo Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Bottovo
Brádno Rimavská Sobota Urologická ambulancia Brádno kontakt
Budikovany Rimavská Sobota Urolória Budikovany kontakt
Cakov Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Cakov
Čerenčany Rimavská Sobota Urologická ambulancia Čerenčany kontakt
Čierny Potok Rimavská Sobota Urolória Čierny Potok kontakt
Číž Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Číž
Číž - kúpele Rimavská Sobota Urologická ambulancia Číž - kúpele kontakt
Dolné Zahorany Rimavská Sobota Urolória Dolné Zahorany kontakt
Dražice Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Dražice
Drienčany Rimavská Sobota Urologická ambulancia Drienčany kontakt
Drňa Rimavská Sobota Urolória Drňa kontakt
Dubno Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Dubno
Dubovec Rimavská Sobota Urologická ambulancia Dubovec kontakt
Dulovo Rimavská Sobota Urolória Dulovo kontakt
Dúžava Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Dúžava
Figa Rimavská Sobota Urologická ambulancia Figa kontakt
Gemerček Rimavská Sobota Urolória Gemerček kontakt
Gemerské Dechtáre Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Gemerské Dechtáre
Gemerské Michalovce Rimavská Sobota Urologická ambulancia Gemerské Michalovce kontakt
Gemerský Jablonec Rimavská Sobota Urolória Gemerský Jablonec kontakt
Gortva Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Gortva
Hačava Rimavská Sobota Urologická ambulancia Hačava kontakt
Hajnáčka Rimavská Sobota Urolória Hajnáčka kontakt
Hnúšťa Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Hnúšťa
Hodejov Rimavská Sobota Urologická ambulancia Hodejov kontakt
Hodejovec Rimavská Sobota Urolória Hodejovec kontakt
Horné Zahorany Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Horné Zahorany
Hostice Rimavská Sobota Urologická ambulancia Hostice kontakt
Hostišovce Rimavská Sobota Urolória Hostišovce kontakt
Hrachovo Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Hrachovo
Hrkáč Rimavská Sobota Urologická ambulancia Hrkáč kontakt
Hrušovo Rimavská Sobota Urolória Hrušovo kontakt
Hubovo Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Hubovo
Husiná Rimavská Sobota Urologická ambulancia Husiná kontakt
Chanava Rimavská Sobota Urolória Chanava kontakt
Chrámec Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Chrámec
Ivanice Rimavská Sobota Urologická ambulancia Ivanice kontakt
Janice Rimavská Sobota Urolória Janice kontakt
Jesenské Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Jesenské
Jestice Rimavská Sobota Urologická ambulancia Jestice kontakt
Kaloša Rimavská Sobota Urolória Kaloša kontakt
Kesovce Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Kesovce
Klenovec Rimavská Sobota Urologická ambulancia Klenovec kontakt
Kociha Rimavská Sobota Urolória Kociha kontakt
Konrádovce Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Konrádovce
Kráľ Rimavská Sobota Urologická ambulancia Kráľ kontakt
Kraskovo Rimavská Sobota Urolória Kraskovo kontakt
Krásna Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Krásna
Krokava Rimavská Sobota Urologická ambulancia Krokava kontakt
Kružno Rimavská Sobota Urolória Kružno kontakt
Kurinec Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Kurinec
Kyjatice Rimavská Sobota Urologická ambulancia Kyjatice kontakt
Lehota nad Rimavicou Rimavská Sobota Urolória Lehota nad Rimavicou kontakt
Lenartovce Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Lenartovce
Lenka Rimavská Sobota Urologická ambulancia Lenka kontakt
Likier Rimavská Sobota Urolória Likier kontakt
Lipovec Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Lipovec
Lukovištia Rimavská Sobota Urologická ambulancia Lukovištia kontakt
Malé Teriakovce Rimavská Sobota Urolória Malé Teriakovce kontakt
Martinová Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Martinová
Mojín Rimavská Sobota Urologická ambulancia Mojín kontakt
Neporadza Rimavská Sobota Urolória Neporadza kontakt
Nižná Kaloša Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Nižná Kaloša
Nižná Pokoradz Rimavská Sobota Urologická ambulancia Nižná Pokoradz kontakt
Nižné Valice Rimavská Sobota Urolória Nižné Valice kontakt
Nižný Skálnik Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Nižný Skálnik
Nová Bašta Rimavská Sobota Urologická ambulancia Nová Bašta kontakt
Orávka Rimavská Sobota Urolória Orávka kontakt
Ostrany Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Ostrany
Ožďany Rimavská Sobota Urologická ambulancia Ožďany kontakt
Padarovce Rimavská Sobota Urolória Padarovce kontakt
Papča Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Papča
Pavlovce Rimavská Sobota Urologická ambulancia Pavlovce kontakt
Petrovce Rimavská Sobota Urolória Petrovce kontakt
Polom Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Polom
Poproč Rimavská Sobota Urologická ambulancia Poproč kontakt
Potok Rimavská Sobota Urolória Potok kontakt
Radnovce Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Radnovce
Rakytník Rimavská Sobota Urologická ambulancia Rakytník kontakt
Ratkovská Lehota Rimavská Sobota Urolória Ratkovská Lehota kontakt
Ratkovská Suchá Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Ratkovská Suchá
Ratkovská Zdychava Rimavská Sobota Urologická ambulancia Ratkovská Zdychava kontakt
Riečka Rimavská Sobota Urolória Riečka kontakt
Rimavská Baňa Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Rimavská Baňa
Rimavská Píla Rimavská Sobota Urologická ambulancia Rimavská Píla kontakt
Rimavská Seč Rimavská Sobota Urolória Rimavská Seč kontakt
Rimavské Brezovo Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Rimavské Brezovo
Rimavské Janovce Rimavská Sobota Urologická ambulancia Rimavské Janovce kontakt
Rimavské Zalužany Rimavská Sobota Urolória Rimavské Zalužany kontakt
Rovné Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Rovné
Rumince Rimavská Sobota Urologická ambulancia Rumince kontakt
Sabová Rimavská Sobota Urolória Sabová kontakt
Slizké Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Slizké
Sobôtka Rimavská Sobota Urologická ambulancia Sobôtka kontakt
Stará Bašta Rimavská Sobota Urolória Stará Bašta kontakt
Stránska Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Stránska
Strelnice Rimavská Sobota Urologická ambulancia Strelnice kontakt
Striežovce Rimavská Sobota Urolória Striežovce kontakt
Studená Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Studená
Sútor Rimavská Sobota Urologická ambulancia Sútor kontakt
Svetlá Rimavská Sobota Urolória Svetlá kontakt
Šimonovce Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Šimonovce
Širkovce Rimavská Sobota Urologická ambulancia Širkovce kontakt
Španie Pole Rimavská Sobota Urolória Španie Pole kontakt
Štrkovec Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Štrkovec
Tachty Rimavská Sobota Urologická ambulancia Tachty kontakt
Teplý Vrch Rimavská Sobota Urolória Teplý Vrch kontakt
Tisovec Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Tisovec
Tomášovce Rimavská Sobota Urologická ambulancia Tomášovce kontakt
Uzovská Panica Rimavská Sobota Urolória Uzovská Panica kontakt
Valice Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Valice
Včelince Rimavská Sobota Urologická ambulancia Včelince kontakt
Včelinec Rimavská Sobota Urolória Včelinec kontakt
Večelkov Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Večelkov
Veľké Teriakovce Rimavská Sobota Urologická ambulancia Veľké Teriakovce kontakt
Veľký Blh Rimavská Sobota Urolória Veľký Blh kontakt
Vieska nad Blhom Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Vieska nad Blhom
Vinice Rimavská Sobota Urologická ambulancia Vinice kontakt
Vlkyňa Rimavská Sobota Urolória Vlkyňa kontakt
Vrbovce nad Rimavou Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Vrbovce nad Rimavou
Vyšná Kaloša Rimavská Sobota Urologická ambulancia Vyšná Kaloša kontakt
Vyšná Pokoradz Rimavská Sobota Urolória Vyšná Pokoradz kontakt
Vyšné Valice Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Vyšné Valice
Vyšný Skálnik Rimavská Sobota Urologická ambulancia Vyšný Skálnik kontakt
Zádor Rimavská Sobota Urolória Zádor kontakt
Zacharovce Rimavská Sobota Kontakt na urológiu Zacharovce
Žíp Rimavská Sobota Urologická ambulancia Žíp kontakt
Veľký Krtíš Velky Krtis Kontakt na urológiu Veľký Krtíš
Balog nad Ipľom Veľký Krtíš Urolória Balog nad Ipľom kontakt
Bátorová Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Bátorová
Brusník Veľký Krtíš Urologická ambulancia Brusník kontakt
Bukovec Veľký Krtíš Urolória Bukovec kontakt
Bušince Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Bušince
Čebovce Veľký Krtíš Urologická ambulancia Čebovce kontakt
Čeláre Veľký Krtíš Urolória Čeláre kontakt
Čelovce Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Čelovce
Červeňany Veľký Krtíš Urologická ambulancia Červeňany kontakt
Dačov Lom Veľký Krtíš Urolória Dačov Lom kontakt
Dolinka Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Dolinka
Dolná Strehová Veľký Krtíš Urologická ambulancia Dolná Strehová kontakt
Dolné Plachtince Veľký Krtíš Urolória Dolné Plachtince kontakt
Dolné Príbelce Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Dolné Príbelce
Dolné Strháre Veľký Krtíš Urologická ambulancia Dolné Strháre kontakt
Drnava Veľký Krtíš Urolória Drnava kontakt
Dúbrava Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Dúbrava
Ďurkovce Veľký Krtíš Urologická ambulancia Ďurkovce kontakt
Glabušovce Veľký Krtíš Urolória Glabušovce kontakt
Horná Strehová Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Horná Strehová
Horné Plachtince Veľký Krtíš Urologická ambulancia Horné Plachtince kontakt
Horné Príbelce Veľký Krtíš Urolória Horné Príbelce kontakt
Horné Strháre Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Horné Strháre
Hrušov Veľký Krtíš Urologická ambulancia Hrušov kontakt
Chrastince Veľký Krtíš Urolória Chrastince kontakt
Chrťany Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Chrťany
Iliašov Veľký Krtíš Urologická ambulancia Iliašov kontakt
Imrov Kopec Veľký Krtíš Urolória Imrov Kopec kontakt
Ipeľské Predmostie Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Ipeľské Predmostie
Kamenné Kosihy Veľký Krtíš Urologická ambulancia Kamenné Kosihy kontakt
Kamenný Vrch Veľký Krtíš Urolória Kamenný Vrch kontakt
Kiarov Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Kiarov
Kírť Veľký Krtíš Urologická ambulancia Kírť kontakt
Kleňany Veľký Krtíš Urolória Kleňany kontakt
Koláre Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Koláre
Kosihovce Veľký Krtíš Urologická ambulancia Kosihovce kontakt
Kosihy nad Ipľom Veľký Krtíš Urolória Kosihy nad Ipľom kontakt
Kováčovce Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Kováčovce
Lesenice Veľký Krtíš Urologická ambulancia Lesenice kontakt
Ľuboriečka Veľký Krtíš Urolória Ľuboriečka kontakt
Malá Čalomija Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Malá Čalomija
Malé Straciny Veľký Krtíš Urologická ambulancia Malé Straciny kontakt
Malé Zlievce Veľký Krtíš Urolória Malé Zlievce kontakt
Malý Krtíš Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Malý Krtíš
Modrý Kameň Veľký Krtíš Urologická ambulancia Modrý Kameň kontakt
Muľa Veľký Krtíš Urolória Muľa kontakt
Nenince Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Nenince
Nová Ves Veľký Krtíš Urologická ambulancia Nová Ves kontakt
Obeckov Veľký Krtíš Urolória Obeckov kontakt
Olováry Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Olováry
Opatovská Nová Ves Veľký Krtíš Urologická ambulancia Opatovská Nová Ves kontakt
Opava Veľký Krtíš Urolória Opava kontakt
Osušie Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Osušie
Peťov Veľký Krtíš Urologická ambulancia Peťov kontakt
Potočok Veľký Krtíš Urolória Potočok kontakt
Pôtor Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Pôtor
Pravica Veľký Krtíš Urologická ambulancia Pravica kontakt
Príbelce Veľký Krtíš Urolória Príbelce kontakt
Príboj Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Príboj
Prieloh Veľký Krtíš Urologická ambulancia Prieloh kontakt
Sečianky Veľký Krtíš Urolória Sečianky kontakt
Seľany Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Seľany
Selešťany Veľký Krtíš Urologická ambulancia Selešťany kontakt
Senné Veľký Krtíš Urolória Senné kontakt
Sklabiná Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Sklabiná
Slovenské Ďarmoty Veľký Krtíš Urologická ambulancia Slovenské Ďarmoty kontakt
Slovenské Kľačany Veľký Krtíš Urolória Slovenské Kľačany kontakt
Stredné Plachtince Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Stredné Plachtince
Sucháň Veľký Krtíš Urologická ambulancia Sucháň kontakt
Suché Brezovo Veľký Krtíš Urolória Suché Brezovo kontakt
Širákov Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Širákov
Škriavnik Veľký Krtíš Urologická ambulancia Škriavnik kontakt
Šuľa Veľký Krtíš Urolória Šuľa kontakt
Trebušovce Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Trebušovce
Veľká Čalomija Veľký Krtíš Urologická ambulancia Veľká Čalomija kontakt
Veľká Ves nad Ipľom Veľký Krtíš Urolória Veľká Ves nad Ipľom kontakt
Veľké Straciny Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Veľké Straciny
Veľké Zlievce Veľký Krtíš Urologická ambulancia Veľké Zlievce kontakt
Veľký Lom Veľký Krtíš Urolória Veľký Lom kontakt
Vieska Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Vieska
Vinica Veľký Krtíš Urologická ambulancia Vinica kontakt
Vrbovka Veľký Krtíš Urolória Vrbovka kontakt
Záhorce Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Záhorce
Závada Veľký Krtíš Urologická ambulancia Závada kontakt
Zombor Veľký Krtíš Urolória Zombor kontakt
Želovce Veľký Krtíš Kontakt na urológiu Želovce
Žihľava Veľký Krtíš Urologická ambulancia Žihľava kontakt
Žarnovica Zarnovica Urolória Žarnovica kontakt
Žiar nad Hronom Ziar nad Hronom Kontakt na urológiu Žiar nad Hronom
Babiná Zvolen Urolória Babiná kontakt
Bacúrov Zvolen Kontakt na urológiu Bacúrov
Breziny Zvolen Urologická ambulancia Breziny kontakt
Budča Zvolen Urolória Budča kontakt
Budička Zvolen Kontakt na urológiu Budička
Bzovská Lehôtka Zvolen Urologická ambulancia Bzovská Lehôtka kontakt
Dobrá Niva Zvolen Urolória Dobrá Niva kontakt
Dolinky Zvolen Kontakt na urológiu Dolinky
Dolné Breziny Zvolen Urologická ambulancia Dolné Breziny kontakt
Dubové Zvolen Urolória Dubové kontakt
Hájniky Zvolen Kontakt na urológiu Hájniky
Horné Breziny Zvolen Urologická ambulancia Horné Breziny kontakt
Hronská Breznica Zvolen Urolória Hronská Breznica kontakt
Kašova Lehôtka Zvolen Kontakt na urológiu Kašova Lehôtka
Kováčová Zvolen Urologická ambulancia Kováčová kontakt
Kráľová Zvolen Urolória Kráľová kontakt
Lažteky Zvolen Kontakt na urológiu Lažteky
Lešť Zvolen Urologická ambulancia Lešť kontakt
Lieskovec Zvolen Urolória Lieskovec kontakt
Lonec Zvolen Kontakt na urológiu Lonec
Lukavica Zvolen Urologická ambulancia Lukavica kontakt
Lukové Zvolen Urolória Lukové kontakt
Michalková Zvolen Kontakt na urológiu Michalková
Môťová Zvolen Urologická ambulancia Môťová kontakt
Neresnica Zvolen Urolória Neresnica kontakt
Očová Zvolen Kontakt na urológiu Očová
Ostrá Lúka Zvolen Urologická ambulancia Ostrá Lúka kontakt
Pliešovce Zvolen Urolória Pliešovce kontakt
Podjavorie (pri Lešti) Zvolen Kontakt na urológiu Podjavorie (pri Lešti)
Podjavorie (pri Pliešovci) Zvolen Urologická ambulancia Podjavorie (pri Pliešovci) kontakt
Podzámčok Zvolen Urolória Podzámčok kontakt
Polomy Zvolen Kontakt na urológiu Polomy
Rybáre Zvolen Urologická ambulancia Rybáre kontakt
Sampor Zvolen Urolória Sampor kontakt
Sása Zvolen Kontakt na urológiu Sása
Sielnica Zvolen Urologická ambulancia Sielnica kontakt
Slatinka Zvolen Urolória Slatinka kontakt
Sliač Zvolen Kontakt na urológiu Sliač
Sliač - kúpele Zvolen Urologická ambulancia Sliač - kúpele kontakt
Tŕnie Zvolen Urolória Tŕnie kontakt
Turová Zvolen Kontakt na urológiu Turová
Veľká Lúka Zvolen Urologická ambulancia Veľká Lúka kontakt
Vidov Vrch Zvolen Urolória Vidov Vrch kontakt
Zaježová Zvolen Kontakt na urológiu Zaježová
Zolná Zvolen Urologická ambulancia Zolná kontakt
Zvolen Zvolen Urologická ambulancia Zvolen kontakt
Zvolenská Slatina Zvolen Urolória Zvolenská Slatina kontakt
Železná Breznica Zvolen Kontakt na urológiu Železná Breznica
Banská Hodruša Žarnovica Urologická ambulancia Banská Hodruša kontakt
Brehy Žarnovica Urolória Brehy kontakt
Bukovina Žarnovica Kontakt na urológiu Bukovina
Dolné Hámre Žarnovica Urologická ambulancia Dolné Hámre kontakt
Hámre - Dolné Hámre Žarnovica Urolória Hámre - Dolné Hámre kontakt
Hámre - Horné Hámre Žarnovica Kontakt na urológiu Hámre - Horné Hámre
Hodruša - Hámre Žarnovica Urologická ambulancia Hodruša - Hámre kontakt
Horné Hámre Žarnovica Urolória Horné Hámre kontakt
Hrabičov Žarnovica Kontakt na urológiu Hrabičov
Hronský Beňadik Žarnovica Urologická ambulancia Hronský Beňadik kontakt
Chotár Žarnovica Urolória Chotár kontakt
Kľak Žarnovica Kontakt na urológiu Kľak
Kopanice Žarnovica Urologická ambulancia Kopanice kontakt
Kostivrch Žarnovica Urolória Kostivrch kontakt
Lukavica Žarnovica Kontakt na urológiu Lukavica
Malá Lehota Žarnovica Urologická ambulancia Malá Lehota kontakt
Nová Baňa Žarnovica Urolória Nová Baňa kontakt
Orovnica Žarnovica Kontakt na urológiu Orovnica
Ostrý Grúň Žarnovica Urologická ambulancia Ostrý Grúň kontakt
Píla Žarnovica Urolória Píla kontakt
Psiare Žarnovica Kontakt na urológiu Psiare
Revištské Podzámčie Žarnovica Urologická ambulancia Revištské Podzámčie kontakt
Rudno nad Hronom Žarnovica Urolória Rudno nad Hronom kontakt
Stará Huta Žarnovica Kontakt na urológiu Stará Huta
Štále Žarnovica Urologická ambulancia Štále kontakt
Tekovská Breznica Žarnovica Urolória Tekovská Breznica kontakt
Veľká Lehota Žarnovica Kontakt na urológiu Veľká Lehota
Veľké Pole Žarnovica Urologická ambulancia Veľké Pole kontakt
Voznica Žarnovica Urolória Voznica kontakt
Záhorčie Žarnovica Kontakt na urológiu Záhorčie
Záhrb Žarnovica Urologická ambulancia Záhrb kontakt
Žarnovická Huta Žarnovica Urolória Žarnovická Huta kontakt
Župkov Žarnovica Kontakt na urológiu Župkov
Bartošova Lehôtka Žiar nad Hronom Urologická ambulancia Bartošova Lehôtka kontakt
Bukovina Žiar nad Hronom Urolória Bukovina kontakt
Bzenica Žiar nad Hronom Kontakt na urológiu Bzenica
Dolná Trnávka Žiar nad Hronom Urologická ambulancia Dolná Trnávka kontakt
Dolná Ves Žiar nad Hronom Urolória Dolná Ves kontakt
Dolná Ždaňa Žiar nad Hronom Kontakt na urológiu Dolná Ždaňa
Hliník nad Hronom Žiar nad Hronom Urologická ambulancia Hliník nad Hronom kontakt
Horná Trnávka Žiar nad Hronom Urolória Horná Trnávka kontakt
Horná Ves Žiar nad Hronom Kontakt na urológiu Horná Ves
Horná Ždaňa Žiar nad Hronom Urologická ambulancia Horná Ždaňa kontakt
Hronská Dúbrava Žiar nad Hronom Urolória Hronská Dúbrava kontakt
Ihráč Žiar nad Hronom Kontakt na urológiu Ihráč
Jalná Žiar nad Hronom Urologická ambulancia Jalná kontakt
Janova Lehota Žiar nad Hronom Urolória Janova Lehota kontakt
Jastrabá Žiar nad Hronom Kontakt na urológiu Jastrabá
Kľačany Žiar nad Hronom Urologická ambulancia Kľačany kontakt
Kopernica Žiar nad Hronom Urolória Kopernica kontakt
Kosorín Žiar nad Hronom Kontakt na urológiu Kosorín
Krahule Žiar nad Hronom Urologická ambulancia Krahule kontakt
Kremnica Žiar nad Hronom Urolória Kremnica kontakt
Kremnické Bane Žiar nad Hronom Kontakt na urológiu Kremnické Bane
Kunešov Žiar nad Hronom Urologická ambulancia Kunešov kontakt
Ladomerská Vieska Žiar nad Hronom Urolória Ladomerská Vieska kontakt
Lehôtka pod Brehmi Žiar nad Hronom Kontakt na urológiu Lehôtka pod Brehmi
Lovča Žiar nad Hronom Urologická ambulancia Lovča kontakt
Lovčica Žiar nad Hronom Urolória Lovčica kontakt
Lovčica - Trubín Žiar nad Hronom Kontakt na urológiu Lovčica - Trubín
Lúčky Žiar nad Hronom Urologická ambulancia Lúčky kontakt
Lutila Žiar nad Hronom Urolória Lutila kontakt
Nevoľné Žiar nad Hronom Kontakt na urológiu Nevoľné
Pitelová Žiar nad Hronom Urologická ambulancia Pitelová kontakt
Prestavlky Žiar nad Hronom Urolória Prestavlky kontakt
Prochot Žiar nad Hronom Kontakt na urológiu Prochot
Repište Žiar nad Hronom Urologická ambulancia Repište kontakt
Sklené Teplice Žiar nad Hronom Urolória Sklené Teplice kontakt
Slaská Žiar nad Hronom Kontakt na urológiu Slaská
Stará Kremnička Žiar nad Hronom Urologická ambulancia Stará Kremnička kontakt
Šášovské Podhradie Žiar nad Hronom Urolória Šášovské Podhradie kontakt
Trnavá Hora Žiar nad Hronom Kontakt na urológiu Trnavá Hora
Trubín Žiar nad Hronom Urologická ambulancia Trubín kontakt
Vieska Žiar nad Hronom Urolória Vieska kontakt
Vyhne Žiar nad Hronom Kontakt na urológiu Vyhne